Psychologie als wetenschap is nog niet zo heel erg oud. Ongeveer eind achttienhonderd is Psychologie als wetenschap erkend. In de ontwikkeling van de Psychologie waren er steeds verschillende stromingen die op dat moment in die tijd het meest de boventoon voerde. Denk hierbij aan de psychoanalyse van Freud, het behaviorisme, de biologische benadering de cognitieve psychologie en de humanistische benadering. Al deze stromingen in de psychologie kleurden hoe wetenschappers en therapeuten in die tijd mensen behandelden. Met de kennis van nu weten we dat de psychologie niet zo zwart-wit is. Gedrag is niet te verklaren vanuit één bepaalde stroming. Daarom zijn we steeds meer combinaties gaan gebruiken van verschillende stromingen. Psychosociaal therapie heeft raakvlakken met de cognitieve psychologie, de humanistische psychologie, de psychoanalyse en de systeembenadering. De systeembenadering gaat er van uit dat de cliënt onderdeel is van een sociaal systeem. Denk hierbij aan familie, vrienden en collega’s. Het woord psychosociaal is dan ook in letterlijke zin op te delen in twee woorden. Psycho staat voor de geest, het individu en sociaal staat voor hoe je interacties voert met je sociale omgeving. Psychosociaal therapie gaat dus over hoe jij in wisselwerking met jouw omgeving functioneert. Allemaal verschillende systemen. Psychosociaal therapie is een laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. Psychosociaal therapie bestaat voornamelijk uit het voeren van gesprekken. Dit wordt ook wel counseling genoemd. Het is dus meer begeleiding in plaats van behandeling. Het uitgangspunt bij psychosociaal therapie is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context (systeem) waarin hij of zij leeft. In de praktijk uit dit in eerste instantie niet zozeer aan een gebrek aan vaardigheden waardoor iemand problemen ervaart, maar over het vasthouden van oude gewoontes, overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen.
Volgens de officiële definitie omvat psychosociaal therapie “een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen”. Het kenmerk van psychosociaal therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen uit het verleden.

Bij welke soort problemen kan psychosociaal therapie een oplossing zijn?

Psychosociaal therapie is een hele brede vorm van therapie. Door samen met je counselor gesprekken te voeren zal de counselor je helpen om meer inzicht te krijgen in gedrag en problemen, de counselor zal helpen alternatieven in de praktijk te brengen en aandacht hebben voor de manier waarop jij je probleem ervaart. Hierbij zal de counselor geen klik-klare antwoorden voor je hebben, maar zal de counselor jou hier zelf over na laten denken. Dit wordt ook wel zelfsturende hulpverlening genoemd. De problemen waarvoor u psychosociaal therapie voor kunt krijgen zijn:  

 • Bindingsangst;
 • Conflicten;
 • Depressiviteit;
 • Echtscheiding;
 • Eenzaamheid;
 • Misbruik/geweldervaringen;
 • Omgaan met stress;
 • Omgaan met ziekte;
 • Opvoedingsproblemen;
 • Ouderbegeleiding;
 • Overspannenheid;
 • Problematiek rond sterven;
 • Problemen in nieuw samengestelde gezinnen;
 • Rouw en verliesverwerking;
 • Samenleven met een ziek gezinslid;
 • Familieproblemen.

Mensen die psychosociaal therapie kunnen krijgen zijn vrouwen, mannen, echtparen, ouders met kinderen en kinderen zelf met uiteenlopende psychosociale problemen. De behandelmethoden die gebruikt kunnen worden zijn erg divers. Enkele voorbeelden van methoden zijn cognitieve gedragstherapie, mindfulness, rationeel emotieve therapie, acceptance en commitment therapy, visualisaties en ontspanningsoefeningen.

Waar kan ik de therapie volgen?

Ervaar je zelf psychosociale problemen? Zou je graag willen werken aan het verkrijgen van inzicht in onbewuste drijfveren, normen en waarden die voor jou belangrijk zijn en welke belemmerende overtuigingen in jpuw leven een rol spelen? Er zijn veel verschillende organisaties en instanties waar psychosociale therapie gevolgd kan worden. EWROPsycho is één van die organisaties. Voor meer informatie kun je kijken op https://ewropsycho.com/psychosociaal-hulp/