Het WiFi signaal versterken blijkt soms best een opgave te zijn. Ook in ons studentenhuis hebben we er last van. Om het WiFi signaal te versterken moeten we weten wat WiFi is. Hoe kun je het beste dit WiFi signaal versterken, zodat iedereen gebruik kan maken van optimaal werkend internet, datgene waar je voor betaalt? Een van de opties is om naar metawifite surfen. Zij geven namelijk al aan dat  het WiFi signaal versterken op veel verschillende manieren kan gebeuren. Veel mensen vragen hen ook dagelijks of het signaal kan worden verbeterd en zo ja, op welke manier dat dan dient te gebeuren. De vraag is natuurlijk, is verbeteren de oplossing, of een van de oplossingen en bestaan er meer? Dat laatste is het geval. Er bestaan alternatieven. Van belang is natuurlijk om eerst te weten te komen hoe een zwak WiFi signaal ontstaat.

Hoe ontstaat een zwak WiFi signaal?

Wat is WiFi en hoe kun je een WiFi signaal versterken? In feite is dit niet veel anders dan communicatieverkeer tussen een zender en ontvanger, via radiogolven. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek tussen jou en je buurman. Als er geen ander geluid in de omgeving te horen is zullen jullie elkaar waarschijnlijk goed kunnen verstaan en komt de boodschap van de zender naar de ontvanger goed over. Dit wordt al anders als er een derde buurvrouw in een straal van meter bij komt staan en vervolgens gaat bellen met haar man. De boodschap van de een naar de ander zal dan simpelweg minder goed kunnen worden overgebracht doordat er ruis ontstaat. Dit kan ook weer worden teruggevoerd op een apparaat. Als je meerdere apparaten aan hebt staan kunnen deze ervoor zorgen dat er ruis op de lijn bestaat, waardoor de boodschap, het signaal, minder goed kan worden overgebracht naar de ander. Dit zal ervoor zorgen dat het signaal minder sterk wordt. Waarschijnlijk is dat ook het geval in ons studentenhuis. Om dit verhaal te illustreren zal een ervaringsverhaal volgen.

Onze problemen bij het WiFi signaal versterken 

Wat waren dan onze problemen bij het WiFi signaal versterken? Allereerst wat kenmerken van ons huis, om het verhaal te ondersteunen bij de pogingen om het WiFi signaal te versterken:

  • Ons huis bestaat uit verdiepingen
  • Om ons huis heen zijn veel andere WiFi verbindingen
  • Er zitten metalen platen in de muur die het signaal belemmeren
Het begon aanvankelijk allemaal goed, we belden met de betreffende provider om een pakket aan te vragen, internet en TV. TV doet in dit verhaal natuurlijk niet ter zake, internet daarentegen wel. Tot zover ging het goed, maar het ging ook nog goed toen we de router kregen en vervolgens de twee wifi versterkers. Omdat de eerste verdieping de eerste verdieping is waar mensen wonen was deze de plek waar de router moest komen. Vanuit daar moesten er twee WiFi-versterkers worden geplaatst, eentje op de tweede en eentje op de derde verdieping. Daar ging het mis, we hadden storend internet, een zwak WiFi signaal, terwijl we vaak al onze apparaten uit hadden gezet. We snapten niet waar dat door kwam, maar waarschijnlijk door de metalen platen die in de muren zitten en de ruis op de lijn. De afstand tussen de tweede WiFi versterker en de router is natuurlijk ook groot. Dit zijn helaas allemaal factoren die het WiFi signaal versterken kunnen belemmeren. Maar het WiFi signaal versterken moet voor iedereen mogelijk zijn.