Het vastleggen van de hoogte van alimentatie kan soms een ingewikkelde zaak zijn. Bovendien kunnen omstandigheden van u en uw ex-partner veranderen, waarna u in uw recht staat de hoogte van uw alimentatie te wijzigen. Dat moet dan wel vastgelegd worden door een notaris. Alles weten over alimentatie wijzigen? Kijk dan eens op de website van alimentatie-wijzigen.nl. Hier vindt u basisinformatie over alimentatie en omstandigheden waaronder alimentatie gewijzigd kan worden. Bovendien kunt u contact opnemen met een advocaat en mediator om naar uw situatie te kijken. Alimentatie-wijzigen is onderdeel van Meesters & Meer Advocaten. U bent dus altijd onder de hoede van een goede advocaat tijdens het wijzigingsproces. 

Wanneer kunt u uw alimentatie wijzigen?

In veel gevallen wil de betalende partij alimentatie wijzigen omdat hij of zij de hoogte van de alimentatie te hoog vindt. Uiteraard is het belangrijk dat uw ex-partner alle kosten voor inwonende kinderen kan dekken met behulp van uw alimentatie. Het kan echter voorkomen dat een ex-partner meer financiële middelen tot zijn of haar beschikking heeft, of u juist minder. Soms is het dan mogelijk de hoogte van de alimentatie te wijzigen. Dat levert voor u een gunstiger financiële situatie op, waardoor u ook beter in staat bent voor uw kinderen te zorgen als zij bij u verblijven. Het wijzigen van alimentatie kan ook gunstig zijn voor de ontvangende partij. Denkt u dat u juist te weinig financiële ondersteuning van uw ex-partner ontvangt? Dan kunt u dit ook laten onderzoeken. In beide gevallen is het mogelijk de gratis alimentatiecheck te doen via alimentatie-wijzigen.nl. Hiervoor neemt u de volgende stappen:

  • u meldt zich aan voor een intakegesprek
  • u levert alle benodigde stukken aan
  • u ontvangt een berekening en een advies

De alimentatiecheck is altijd kosteloos. De ervaring leert dat een dergelijke check veel kan opleveren. Als inderdaad blijkt dat u te veel betaalt of te weinig ontvangt is het tijd voor actie. U kunt dan een gesprek aangaan met uw ex-partner. Er zijn gevallen waarin dit helaas niets oplevert. Dan kan een advocaat u helpen een verzoek bij de rechter in te dienen. U kunt zo via deze weg de hoogte van uw alimentatie laten wijzigen.

Uitzonderingssituaties

Er zijn situaties waarin de hoogte van de vastgestelde alimentatie niet gewijzigd kan worden. Sommige regelingen zijn opgesteld met een clausule waarin is opgenomen dat wijziging niet mogelijk is. Dit zijn overeenkomsten waarin een niet-wijzigingsbeding is opgenomen. Wij kunnen voor u uitzoeken of er sprake is van een dergelijk beding en u adviseren over eventuele vervolgstappen. U bent van harte welkom voor een gratis intake en alimentatiecheck. Ook als blijkt dat u niet te veel betaalt of te weinig ontvangt kan een dergelijke check u iets bieden. U heeft dan duidelijkheid over uw situatie en loopt minder risico om in een conflict met uw ex-partner terecht te komen. Omdat de alimentatiecheck altijd gratis is, bent u hier ook geen kosten aan kwijt. U betaalt pas voor de diensten van Meesters & Meer advocaten op het moment dat u een advocaat raadpleegt of uw zaak via de rechter wilt behartigen.