Elke huizenbezitter weet dat de VVE een bron van ergernis kan zijn. U moet veel geluk hebben met de andere eigenaren als u samen in de VVE zit. Omdat de VVE verplicht is voor huizenbezitters komt u er ook niet onderuit. Het onderhoud van een gedeeld pand, zoals een flat of twee-onder-een-kapwoning moet nu eenmaal worden uitgevoerd door de VVE. Normaal gesproken wordt er een vast bedrag per maand in de pot van de VVE gestopt door elke bewoner van het pand. Als er onderhoud gepleegd moet worden, wordt deze pot aangesproken. Er kan echter behoorlijk wat discussie ontstaan in een VVE, bijvoorbeeld over:

  • het in te leggen geldbedrag per maand
  • de aard van het onderhoud
  • wanneer onderhoud gepleegd moet worden

Als er in de VVE zoveel onenigheid is dat dit niet onderling op te lossen is, kan het goed zijn een advocaat voor de VVE in te schakelen. Deze kan u bijstaan het conflict op te lossen. Een voordeel van een advocaat bij VVE problematiek is dat hij of zij op de hoogte is van alle wettelijke bepalingen. Uiteindelijk zal er dan ook een oplossing uitkomen die voldoet aan de wet. Dat kan helpen conflicten op te lossen. Een advocaat bij VVE problemen inschakelen kan ook voor bemiddeling. Dit is vaak een ‘ zachtere’ oplossing. Een advocaat met VVE ervaring vindt u bijvoorbeeld via Brenner Advocaten. Kijk op de website voor meer informatie: brenneradvocaten.nl. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen als u vermoedt dat u een advocaat voor uw VVE nodig heeft.

Advocaat VVE bij vragen over VVE

De VVE kent een aantal regels en wettelijke verplichtingen. Het kan voorkomen dat iemand op de hoogte is van al deze regels binnen de VVE. Als u echter in een VVE stapt waar niemand kennis van zaken heeft, kan het verstandig zijn een advocaat voor de VVE te zoeken. Hij of zij kan u helpen te voldoen aan de regelgeving. Ook is ondersteuning mogelijk bij het opstellen van een zogeheten splitsingsakte. Als u een besluit van de VVE nietig wilt laten verklaren heeft u ook een advocaat voor uw VVE nodig. Er zijn dus talloze momenten waarop een advocaat geen overbodige luxe is. Brenner Advocaten helpt u graag verder als u met een van deze zaken in uw maag zit.

Gezamenlijk pand onderhouden

De VVE is erop gericht het pand waar u met medebewoners eigenaar van bent, in goede staat te houden. U kunt hierover onderling afspraken maken en deze laten vastleggen. Eens in de zoveel tijd, bijvoorbeeld eens per maand of kwartaal, houden de meeste VVE’s een ledenvergadering. Hier kan worden aangegeven welke zaken er opgepakt moeten worden. Bent u het niet eens over deze samenwerking of ervaart u problemen binnen de VVE? Neem dan contact op met een advocaat voor VVE problemen, bijvoorbeeld via Brenner Advocaten. Kijk op brenneradvocaten.nl voor informatie over de diensten van een advocaat voor uw VVE. Op zoek naar informatie voor uw VVE? Ook dan kunt u via deze webpagina alles lezen over de beginselen van de VVE. Dat helpt u beter voorbereid te zijn als u bijvoorbeeld bezwaar wilt aantekenen tegen een besluit van uw VVE. De VVE is er immers ook voor u, en u heeft ook recht uw mening te ventileren. Leg u daarom niet zomaar neer bij een beslissing waar u zich niet in kunt vinden. Het is goed mogelijk dat een besluit niet eens wettelijk toegestaan is. Dan kan het inschakelen van een advocaat uitkomst bieden.

Lees meer…